zpět

3. Mistrovství České republiky v Allkampf-jitsu

Chomutov - květen 1999

Poslední květnovou neděli proběhlo v Chomutově 3. Mistrovství ČR v Allkampf-Jitsu (AKJ). Více než 70 závodníků z celé republiky změřilo své síly ve třech disciplínách. Objektivnost hodnocení zajišťovalo devět rozhodčích v čele s prezidentem AKJ pro ČR ing. Martinem Matoušem (3. Dan AKJ, 1. Dan Karate, 1. Dan Jiu-Jitsu, 1. Dan Nahkampf ), který byl také garantem celé soutěže. Soutěž se uskutečnila díky laskavým příspěvkům generálních sponzorů soutěže Libochovických skláren a.s. a Koda s.r.o. Blatno u Chomutova.

V neděli 30. května se začali sjíždět do tělocvičen 13. ZŠ v Chomutově soutěživí cvičenci Allkampf-Jitsu, aby zde změřili své síly na třetím Mistrovství České republiky. Ve vyzdobených prostorách školy, na ně již čekali nejen pořadatelé a rozhodčí, ale také dvě zápasiště a stůl plný pohárů a medailí. Trofeje a tituly si však nemohl odnést každý a proto už od začátku panovala v dojo (místnost ve které se cvičí boj. umění) napjatá a nervózní atmosféra. Tým pořadatelů, složený z nezávodících členů chomutovského AEKA sport klubu, měl kromě výzdoby místnosti a přípravy zápasišť za úkol také zapisování a vyhodnocování výsledků a plynulý průběh soutěže vůbec. O regulérnost hodnocení se staralo devět rozhodčích, z nichž každý byl nositelem minimálně prvního mistrovského stupně.

Ještě před popsáním soutěžního klání je třeba zmínit se, alespoň v krátkosti, o jednotlivých disciplínách. První ze zápasišť bylo určeno pro disciplínu KATA/KOMBINACE, ve které každý ze závodníků předváděl dvě libovolné formy předepsaných postojů, úderů, krytů a kopů tak, jak se požadují u zkoušek na technické stupně AKJ. Hodnocena byla nejen znalost a správné provedení všech pohybů, ale také kvalita postojů a kontrakce svalů v závěrečné fázi úderů a kopů (tzv. kime). Také krokový diagram byl vodítkem pro dobré nebo horší ohodnocení.

Na druhém zápasišti, vystlaném žíněnkami (tzv. tatami), předvedl každý ze soutěžících deset sebeobranných technik ze systému AKJ. Tato část soutěže se jmenovala RANDORI. Bylo možno vybrat si z obran proti útokům beze zbraně (např. útoky škrcením, údery, úchopy atd.) nebo proti útokům se zbraní (s nožem , pistolí, obuškem nebo krátkou tyčí hanbo). Zde o dobrém bodování rozhodovala rychlost a reálnost prováděných sebeobranných akcí a také ohled k partnerovi z hlediska zranění.

Poslední, divácky mnohdy nejatraktivnější, disciplínou bylo přerážení (tameši vari). Síla přerážených smrkových desek se zvětšovala úměrně s věkem, a to od 1,5 cm u dětí až po 3cm u dospělých. U vyšších technických stupňů pak bylo potřeba zdolat takovéto desky dvě. Pro dobré umístění bylo nutné nejen přerazit, ale použít k tomu co nejobtížnější přerážecí techniku. Samozřejmě, že obtížné kopy ve výskoku skočené přes klečící kolegy nebo rotační kopy s výskokem zamířené na vysoko drženou desku, byly bodovány nejlépe. Nutno podotknout, že teprve součet umístění z jednotlivých disciplín, určil celkové pořadí závodníka.

V jedenáct hodin po nezbytném školení rozhodčích se konečně mohlo začít s nejnižšími věkovými a technickými kategoriemi. Ti nejmenší nastupovali do soutěže sice pouze v jedné disciplíně (randori), ale o to vyrovnanější boje nastaly. Vždyť rozdíl mezi prvními pěti umístěnými se počítal na pouhé desetiny. Dětské kategorie měly divácky největší ohlas, a to jistě i proto, že v provizorním hledišti se tlačil rodič vedle rodiče. Všechny děti předvedly, že cvičit Allkampf-Jitsu opravdu umí, ale na stupně vítězů mohou dosáhnout vždy jen tři nejlepší. Náhodný pozorovatel by proto po vyhodnocení mohl v leckterých zklamaných očích zahlédnout slané krůpějky. Myslím, že ze všech dětí, bych se nejraději zmínil o výkonu Adama Hájka z AEKA sport klubu, který kromě kvalitních pákových technik a dobře provedené kombinace a kata předvedl vynikající přerážení s mavaši-uširo-tobi-geri (kop s otočkou ve výskoku) a kakato-tobi-geri (kop patou shora ve výskoku) a stal se tak celkovým vítězem kategorie vyšších technických stupňů do 13 let.

Po vyhodnocení dětských disciplín přišla na řadu mládež a dospělí. Prováděné kopy a údery byly rázem o poznání tvrdší a pákové techniky rychlejší a důraznější. Rozhodčí stáli před nesnadným úkolem, ale věřím, že se ho zhostili nejlépe jak mohli. Na první pohled zajímavé soupeření probíhalo v kategorii dívek. Člověk by jen stěží na první pohled odhadoval, jakých výkonů budou schopny v zápalu boje. V disciplíně randori dívky dokázly, že nasazením a tvrdostí si nezadají s jejich mužskými protějšky. Ani u přerážení se nenechaly zahanbit a překvapily publikum i rozhodčí obtížnými skokovými technikami (až přes pět klečících pomocníků) a vysoko umístěnými deskami.

V nejvyšší věkové a technické kategorii (do černých pásů) bylo také na co se dívat. Po velmi vyrovnané úvodní disciplíně kata/kombinace následovalo randori, ve kterém už byla znát převaha technicky vyspělejších cvičenců a šlo už jen o to, neudělat zbytečnou chybu a udržet si dynamiku a bojové nasazení až do konce. Teprve ve třetí disciplíně došlo na pomyslné ¨lámání chleba¨. Zde mohl závodník potvrdit své kvality a nebo, v případě, že se mu nepodařilo přerazit obě desky, poklesnout na nižší místa. Rád bych zde vyzdvihl brilantní přerážení Jaroslava Hájka z Chomutova, který si zvolil techniky navýsost obtížné a podařilo se mu přerazit obě desky. První technikou byl kop ura-mavaši-tobi-geri (kop obloukem patou ve výskoku) skočený přes pět lidí a vzápětí další skok přes pět lidí, tentokrát s mavaši-tobi-geri (kop obloukem bříškem pod prsty ve výskoku). Perfektní zvládnutí obou těchto náročných kopů mu vyneslo v celkovém pořadí druhé místo.

Po téměř devítihodinovém maratónu nakonec dozněl poslední bojový výkřik a mohlo se přejít k závěrečnému vyhlášení vítězů. O vyrovnanosti všech kategorií hovoří jasně i výsledkové listiny, a tak každá ze zúčastněných škol Allkampf-Jitsu měla na stupních nejvyšších někoho ze svých řad. Samozřejmě, že čím více závodníků z jednoho klubu bylo nasazeno, tím vzrůstala pravděpodobnost úspěchu. Přestože se soutěže, oproti minulým letům zůčastnil stejný počet závodníků, kvalita se zvýšila a určitě se do budoucna máme na co těšit.

Závěrem bych rád popřál mnoho dalších sportovních úspěchů všem zúčastněným závodníkům ze škol AKJ z Chomutova, Č. Budějovic, Písku, Prahy, Nových Hradů a Mostu a zvlášť pro ty co nevyhráli - nevěšte hlavu, pilně cvičte a výsledek na sebe nenechá dlouho čekat. Třeba právě vy zazáříte na příštím Mistrovství České republiky nebo na Mistrovství Evropy v roce 2000.

Pavel Hirsch
2.Dan Allkampf-Jitsu
1. kyu Jiu-Jitsu

Hodnocení soutěže prezidentem Allkampf Jitsu.

Vážení sportovní přátelé,
úspěšně jsme zakončili 3. Mistrovství České republiky. V této soutěži vyhrála spolupráce, kamarádství, radost ze cvičení, harmonie partnerů, koncentrace a ovoce každodenního tréninku. Jsem šťasten za atmosféru plnou zážitků z extrémních technik, časování a harmonie těla. Jdeme správnou cestou naplnění ideálů mistra Becka - zvítězila kladná energie spolupráce, ne soupeření.

Dále bych chtěl poděkovat všem rozhodčím, kteří přispěli svým vystupováním k dobré úrovni soutěže a zvládli soutěž v regulích objektivních rozhodnutí a generálním sponzorům Libochovickým sklárnám a.s., Koda s.r.o. Blatno u Chomutova, kteří svými laskavými příspěvky umožnily důstojný průběh soutěže.

Ing. Martin Matouš


Výsledková listina

děti do 13 let, 9. Kyu

1. místo: Roman Tulis, AEKA s.c. Chomutov
2. místo: Tomáš Skřítek, AEKA s.c. Chomutov
3. místo: Milan Liška, AEKA s.c. Chomutov

děti do 13 let, 7. - 5. kyu

1. místo: Tomáš Jančovič, AEKA s.c. Chomutov
2. místo: Michal Mulač, AEKA s.c. Chomutov
3. místo: Miloš Kubát, AEKA s.c. Chomutov

děti do 13 let, 5. kyu a vyšší

1. místo: Adam Hájek, AEKA s.c. Chomutov
2. místo: Jiří Záloha, AEKA s.c. Chomutov
3. místo: Petr Záloha, AEKA s.c. Chomutov

mládež 14 - 17 let od 7. kyu

1. místo: Martin Dolejš, 1.Pražský AKJ club Praha
2. místo: Tomáš Balík, SKP Č. Budějovice
3. místo: Vít Leden, AEKA s.c. Chomutov

dospělí nad 18 let, 7 - 4. kyu

1. místo: Martin Ševčík, AEKA s.c. Chomutov
2. místo: Michal Erös, AEKA s.c. Chomutov
3. místo: Jindřich Trojan, Soukr škola K.Kolerus Písek

dospělí nad 18 let, od 3.kyu a vyšší

1. místo: Tomáš Hrnčál, AEKA s.c. Chomutov
2. místo: Jaroslav Hájek, AEKA s.c. Chomutov
3. místo: Martin Hermann, SKP České Budějovice

dívky do 14 let, bez tech. rozdílu

1. místo: Martina Matoušová, AEKA s.c. Chomutov
2. místo: Jitka Trpělková, Allkampf klub Nové Hrady
3. místo: Adéla Danišová, AEKA s.c. Chomutov

dívky nad 15 let, bez tech. rozdílu

1. místo: Jiřina Sedlecká, AEKA s.c. Chomutov
2. místo: Michaela Vondráková, Soukr. Škola K.Kolerus Písek
3. místo: Helena Kelymanová, Soukr. Škola K.Kolerus Písek


Fotogalerie

1.jpg2.jpg3.jpg

4.jpg7.jpg6.jpg

5.jpg8.jpg9.jpg

10.jpg11.jpg12.jpg

13.jpg14.jpg15.jpg

16.jpg17.jpg18.jpg

19.jpg20.jpg21.jpg

22.jpg

 

Národní pohár pro děti a mládež v AKJ - zrušeno
Most

termín: 18.4.2020

Letní soustředění AKJ ČR a Fighting
Kounice (Zruč nad Sázavou)

termín: 1.8. až 8.8.2020

propozice

MĚSÍČNÍ E-KURZ
BEZPEČNĚ VE MĚSTĚ
ZDARMA!

Vložte jméno a email do formuláře a dostávejte celý měsíc návody, doporučení, řešení a strategii, jak se vyhýbat rizikům dnešních měst a jak předvídat nebezpečí.

ZAREGISTRUJTE SE!

*Email:
Jméno:
  
Vaše data jsou v bezpečí
SmartEmailing.cz

Naše videa

kanál: YouTube

Aktuality

Kalendář akcí

• Do odvolání se ruší všechny akce Allkampf-Jitsu Česká Republika. Akce Kalendáře budeme obnovovat až pomine Nouzová situace v našem státě a bude to zdravotně a společenský přijatelné.

více ... Kalendář, 12.3.2020

24. mistrovství ČR v AKJ, Chomutov

• zprovozněna on-line registrace

více ... Kalendář, 6.3.2020

Regionální seminář Nové Strašecí

• vložen článek do zpravodaje

více ... Zpravodaj, 24.2.2020

pravidla Fighting

• došlo k aktualizaci pravidel pro fighting, fighting fullcontact, grappling, duo system a hard kata

více ... Fighting, 19.2.2020

pravidla Fighting

• vložena nová verze pravidel pro fighting, lowkick, grappling, duo system a hard kata

více ... Fighting, 10.2.2020

Letní soustředění AKJ, Kounice

• zprovozněna on-line registrace

více ... Kalendář, 5.2.2020

Kalendář akcí

• aktualizace akcí na rok 2020
• letní soustředění - vloženy propozice

více ... Kalendář, 3.2.2020

Kalendář akcí

• aktualizace akcí na rok 2020

více ... Kalendář, 20.1.2020

Oficiální kontakt pro ČR

Ing. Martin Matouš

prezident Allkampf-Jitsu Česká republika

licenční zkušební komisař do 2.Danu AKJ

6.Dan Allkampf-Jitsu

724 701 942

e-mail: Martin Matouš

ChomutovČeské BudějovicePlzeňMilevskoMostNové HradyPísek
Stará BoleslavDomažliceBrnoStrakoniceTrhové SvinyNové StrašecíJaroměř
Vodňany

© Allkampf-jitsu ČR 2008

Zpět na začátek