zpět

Sebeobrana ve městě

Pohyb po městě je naší dnešní realitou a z policejních statistik vyplývá, že ne vždy bezpečnou. Z tohoto důvodu cvičíme Allkampf Jitsu, které bylo vytvořeno pro policejní praxi a vyučuje se také jako sebeobrana pro širokou veřejnost a je tedy nejvhodnější styl sebeobrany do tohoto prostředí. Je nutné si ale uvědomit, že pouze trénink v kimonu a v tělocvičně nezabezpečí připravenost na reálné nebezpečí, které může venku číhat, že je třeba si osvojit obecné zásady chování, jejichž pouhá znalost Vám může zachránit zdraví.

Ve školách bojových umění se vesměs nacvičuje už poslední fáze celého napadení, kterou je již vlastní fyzická obrana. Musíme si ale uvědomit, že dojde-li již k boji, bylo již uděláno mnoho taktických chyb. Nemusíte však propadat stihomamu a vidět v každém kolemjdoucím útočníka. Odborníci na lidské chování tvrdí, že každý člověk, který má zdravý rozum, trochu štěstí a umí uvažovat dopředu, by měl být schopen snížit na minimum možnost, že se stane obětí. Vy zvýšíte svou šanci znalostí následujících poučení.

Vyhněte se nebezpečným místům.

Nechoďte večer nebo v noci do městských parků či vyhlášených nebezpečných ulic. Nechoďte do restaurací či podniků nevalné pověsti. Lehce se to řekne, to už by jste nemohli nikam chodit, ale je to pouze na vašem rozhodnutí tam jít, zda si zkrátit cestu přes park či pobavit se s přáteli v neznáme restauraci a samozřejmě tím zvýšit riziko napadení. Mnoho přepadení se děje také doma, na parkovišti supermarketu, tedy na místech, které se zdají být bezpečná. Zde stačí být předvídavý, znát situace které mohou nastat a dopředu se jich vyvarovat. Když půjdete ulicí a proti vám půjde skupina rozjařených mladíků, je lepší jít jinou ulicí nebo přejít na druhý chodník, tím se vyhnete potencionálním komplikacím. V restauraci si sedněte tak, abyste měli přehled, co se děje, začne-li "houstnout" atmosféra, je nejlepší rychle zaplatit a "změnit lokál". Večer strávíte sice jinde než jste chtěli, ale bez možných zranění. Zvoní-li u vašich dveří neznámý člověk, neotvírejte dveře a domluvte se s ním přes dveře. Při nakládání nákupu do auta na parkovišti supermarketu věnujte pozornost také okolí nejenom svým taškám.

Pohybujte se s maximální pozorností.

Sledujte vše, co se děje před vámi i za vámi. Nemyslete na to, co budete dělat zítra ve škole či zaměstnání, ale myšlenky koncentrujte na své okolí a chování ostatních lidí. Budete-li ostražití a budete-li sledovat okolí, vyhnete se nebezpečným zákoutím, keřům či vchodům, včas zpozorujete divné chování jiných lidí a můžete se na ně v předstihu připravit nebo si připravit svou zbraň. Nejnebezpečnější jsou útoky ze zálohy - přepady. Těm ale můžete předejít vhodným pohybem, předvídáním a pozorností. Velice nebezpečný a zrádný je také tzv. postupný útok, který může nastat při jakékoliv běžné situaci. Útočník si vás bude nejdříve testovat, jaký odpor může od vás očekávat tím, že vás zastaví a na cokoliv se ptá, tím již zkrátí vzdálenost, z níž již může útočit. Pak dochází k lehkému fyzickému kontaktu (objetí, otření se rukou o rameno, tj. ověřování reakce) nebo chůzi společným směrem (akt podvolení se), po kterých následuje vlastní zahájení útoku. Samozřejmě ne vždy to takhle může probíhat, ale jednu zásadu dodržte, ignorujte otázky, nedávejte se s nikým do řeči, nebo rázně se vší silou v hlase odmítněte další rozhovor a přiblížení tohoto člověka. Intonace a rozhodnost v hlase již sama o sobě může útočníka odradit od jeho úmyslů.

Chovejte se sebevědomě.

Je živočišně přirozené lovit slabší kusy. Vaše chůze a držení těla musí naznačovat, že víte kam jdete a že tam dojdete, že máte dostatek sil a že si nic nenecháte líbit. Navenek svým postojem signalizujte, že jste sebejistí, že nemáte strach a že při napadení budete pro útočníka představovat velmi zdatného protivníka. Choďte zpříma a držte rovně hlavu, tím navenek vyjadřujete silnou osobnost, ukázněnou a rozhodnou. Při komunikaci mluvte rázně, rozhodně a nebojte se potenciálnímu útočníkovi podívat směle a zpříma do očí. Nemrkejte, nesetrvávejte pohledem příliš dlouho, pohledem uhněte vždy do strany, ne dolu či nahoru, to už je zase signál vaší nerozhodnosti nebo slabosti. Stůjte v přirozeném postoji s mírně rozkročenýma nohama. Využijte svých znalostí bojového střehu z tréninku, pouze ruce nechejte zatím volně dole. Z vašich pohybů musí být znát, že jste trénovaní, že máte dostatek síly jak fyzické tak psychické.

Pozor - chovat se sebevědomě ale neznamená chovat se vyzývavě nebo provokativně. Např. děvčata by si měla uvědomit, že odvážné oblečení, které je běžné na diskotéce se venku stává lákadlem. Chlapci zase musí rozlišit způsob jednání s kamarády, kde žertíky či jiné provokace jsou v normě, obdobné jednání mezi neznámými lidmi může být považováno jako výzva k napadení.

Snažte se maximálně vyhnou vlastnímu boji.

Nenechejte se opít myšlenkou, že se již několik měsíců či let věnujete bojovému umění a že něco umíte. V dnešní době se nebojuje čestně, útočníci mají zbraně nebo jsou v přesile. I po mnohaletém tréninku v tělocvičně nejste připraveni na boj na ulici, to by jste museli trénovat (rvát se) na ulici či v restauraci, abyste věděli, na co se máte připravit. Vždy je bezpečnější taktickým pohybem po městě a zvýšenou pozorností vyhnout se nebezpečným situacím, než riskovat boj. Při boji nemáte již dobré vyhlídky na úspěšné řešení. Prohrajete-li, utrpíte vážná zranění fyzická i psychická, vyhrajete-li, jistě za cenu zranění útočníka riskujete zase právní dohru. Jde-li o loupežné přepadení, což bude nejspíše s použitím zbraně, raději požadované věci odevzdejte, vždy si je můžete pořídit znovu, život již ne. Pro tyto případy je lepší u sebe nenosit drahé předměty nebo šperky. Toto vše se týká zejména žen, které budou muset převážně čelit daleko silnějšímu soupeři. Ale i muži, u kterých půjde především o útok na jejich ego by měli vhodnou komunikací otupit ostří útočníka a klidně ze sebe udělat i "zbabělce" než se nechat vyprovokovat k boji a riskovat své zdraví.

Když už musíte bojovat, tak do toho dejte vše co umíte!

Vždy je na vašem rozhodnutí zda utečete nebo budete bojovat. Když jste ale vyčerpali všechny taktické možnosti vyhnutí se boji nebo se jedná o přepad, kdy není na nic čas, tak nedejte útočníkovi šanci, nemějte slitování a použijte všech možných prostředků abyste útok odrazili. Máte totiž právo na nutnou obranu. Můžete odvrátit útok, který již nastal nebo ten, který vám bezprostředně hrozí. To znamená, že útočník vám dává všemi vnějšími znaky najevo, že vás napadne a dostává se do vaší bezprostřední blízkosti. Pozor, již to není řízené či volné kumite v tělocvičně, ale boj o zachování zdraví či života vás nebo vašich blízkých. Je-li to možné neukazujte do poslední chvíle, že umíte bojovat nebo že máte zbraň. O to bude překvapivější a účinnější vaše obrana. Údery veďte na nejcitlivější místa, oči, nos, krk, solar, kopy na kolena a genitalie. Bojujte jako zvíře a nevynechejte jediné příležitosti k zasazení silného úderu. Ani žena, která je sražena k zemi a má se stát cílem sexuálního násilí ještě nemusí prohrát. Stačí se chvilkově podvolit ukázat násilníkovi, že "je po vůli" a počkat si na vhodnou příležitost k útoku. Už má ale jen jeden poslední pokus, takže musí použít nejsilnějšího útoku, který dokáže, tj. nekompromisní útok na oči. Je-li žena vystavena násilí několika útočníků je fyzická obrana zbytečná, spíš by vše zhoršila, zde je jediná možnost, znechutit se útočníkům např. pozvracením se atd.

Po boji splňte svou občanskou povinnost.

Odrazíte-li útok takovým způsobem, že dojde k vážnému zranění útočníka je vaší povinností mu poskytnout pomoc. Je-li situace na 100 % přehledná a je-li s vámi někdo, kdo by vás jistil, můžete první pomoc provést nebo se o ni pokusit osobně, jste-li ale na odlehlém místě a sami, tak raději zavolejte mobilem záchranku a sledujte útočníka z bezpečné vzdálenosti. Opatrnosti není nikdy dost, útočník může zranění pouze předstírat.

Co s tím mám teď dělat?

Teď záleží samozřejmě na každém jedinci, jak naloží se svým životem. Možná vás tento článek vyprovokuje ke studiu obrany "na ulici" nebo k absolvování specializovaných kurzů zaměřených na tento druh sebeobrany. Možná si ho jen ještě jednou přečtete a budete se řídit zásadami pohybu po městě. Nemusíte také dělat vůbec nic, vždyť můžete být mezi těmi šťastlivci, kterým se nic takového za celý život nestane.

Martin Matouš

 

Národní pohár pro děti a mládež v AKJ - zrušeno
Most

termín: 18.4.2020

Letní soustředění AKJ ČR a Fighting
Kounice (Zruč nad Sázavou)

termín: 1.8. až 8.8.2020

propozice

MĚSÍČNÍ E-KURZ
BEZPEČNĚ VE MĚSTĚ
ZDARMA!

Vložte jméno a email do formuláře a dostávejte celý měsíc návody, doporučení, řešení a strategii, jak se vyhýbat rizikům dnešních měst a jak předvídat nebezpečí.

ZAREGISTRUJTE SE!

*Email:
Jméno:
  
Vaše data jsou v bezpečí
SmartEmailing.cz

Naše videa

kanál: YouTube

Aktuality

Kalendář akcí

• Do odvolání se ruší všechny akce Allkampf-Jitsu Česká Republika. Akce Kalendáře budeme obnovovat až pomine Nouzová situace v našem státě a bude to zdravotně a společenský přijatelné.

více ... Kalendář, 12.3.2020

24. mistrovství ČR v AKJ, Chomutov

• zprovozněna on-line registrace

více ... Kalendář, 6.3.2020

Regionální seminář Nové Strašecí

• vložen článek do zpravodaje

více ... Zpravodaj, 24.2.2020

pravidla Fighting

• došlo k aktualizaci pravidel pro fighting, fighting fullcontact, grappling, duo system a hard kata

více ... Fighting, 19.2.2020

pravidla Fighting

• vložena nová verze pravidel pro fighting, lowkick, grappling, duo system a hard kata

více ... Fighting, 10.2.2020

Letní soustředění AKJ, Kounice

• zprovozněna on-line registrace

více ... Kalendář, 5.2.2020

Kalendář akcí

• aktualizace akcí na rok 2020
• letní soustředění - vloženy propozice

více ... Kalendář, 3.2.2020

Kalendář akcí

• aktualizace akcí na rok 2020

více ... Kalendář, 20.1.2020

Oficiální kontakt pro ČR

Ing. Martin Matouš

prezident Allkampf-Jitsu Česká republika

licenční zkušební komisař do 2.Danu AKJ

6.Dan Allkampf-Jitsu

724 701 942

e-mail: Martin Matouš

ChomutovČeské BudějovicePlzeňMilevskoMostNové HradyPísek
Stará BoleslavDomažliceBrnoStrakoniceTrhové SvinyNové StrašecíJaroměř
Vodňany

© Allkampf-jitsu ČR 2008

Zpět na začátek