SKP České Budějovice

Vážení sportovní přátelé,
dovolte nám, abychom Vám představili oddíl Bojových umění, sekce Allkampf-Jitsu (dále jen AKJ) Sportovního klubu policie v Českých Budějovicích. Děkujeme, že jste si v dnešní uspěchané době našli čas a navštívili naše stránky. Věříme, že na nich najdete vše, co vás zajímá a možná i vy, nebo někdo z vašich blízkých se seznámí se systémem našich tréninků sebeobrany AKJ a jeho rozšířenou aktivitou – soutěžní činnost na republikových i evropských zápasištích.

sebeobrana

Činnost klubu

Sportovní klub policie, Jiráskovo nábřeží 25, České Budějovice
(malá tělocvična - 1. patro - vchod od hřiště)

Pondělí: 17.00 – 18.15 hodin,  skupina B (8. – 7. kyu)
18.15 – 19.30 hodin,  skupina A (od 6. kyu)
Úterý: 16.00 – 17.00 hodin,  příprava na STV a závodního týmu
17.00 – 18.00 hodin,  skupina C (začátečníci a 9.kyu)
18.00 – 19.00 hodin,  volné boje
Středa: 17.00 – 18.15 hodin,  skupina B (8. – 7. kyu)
18.15 – 19.30 hodin,  skupina A (od 6. kyu)
Čtvrtek: 16.00 – 17.00 hodin,  příprava na STV a závodního týmu
17.00 – 18.00 hodin,  skupina C (začátečníci a 9.kyu)
Pátek: 17.00 – 18.00 hodin,  příprava na STV a závodního týmu

(velká tělocvična SKP)

Středa: 16.00 – 17.00 hodin,  skupina D (děti od 6-ti let)

Na trénink potřebujete cvičební oděv. Nejlépe tepláky, nebo jiné volné cvičební kalhoty, triko, kimono vítáno, ale není podmínkou, cvičí se naboso, protože naše tělocvičny jsou vybaveny cvičební krytinou pro úpolové sporty - tatami a v neposlední řadě chuť si zacvičit pod vedením zkušených instruktorů.

Další případné informace vám rádi odpovíme na telefonním čísle 606 390 997

Na náš trénink dochází veškeré věkové kategorie a setkávají se zde lidé ze všech možných profesí. Cvičí zde policisté, civilisté, rodinní příslušníci, studenti, děti, mládež a všichni, kdo mají zájem se naučit univerzální sebeobranu.

Nikoho nenutíme, aby cvičil a trénoval techniky, které by byly nad jeho fyzické možnosti, protože ne všichni se mohou stát mistrem bojových umění, ale většina cvičenců se základy sebeobrany naučí a zároveň něco dělá pro své zdraví.

Historie oddílu

V Českých Budějovicích se AKJ začal trénovat v roce 1992. První oddíl vznikl pod záštitou fitness centra Pouzar, kde ho také trénoval pan Radek Bárta. V roce 1993 převzal zbytky oddílu pan Martin Hermann a začal oddíl trénovat u Městské policie v Českých Budějovicích, kde působil jako odborný referent výcviku sebeobrany. Během dalších dvou let se oddíl zaměřil na vybudování kvalitní členské, ale také trenérské základny.

Oddíl Allkampf-Jitsu jako II.sekce oddílu karate při Sportovním klubu policie vznikl v roce 1994. V současné době je oficiální název Oddíl Bojových umění, sekce Allkampf-Jitsu SKP Č. Budějovice. Naše tréninková činnost je zaměřena na výuku zájemců o praktickou sebeobranu, ale také na výcviku policistů a závodníků oddílu, kteří reprezentují na soutěžích AKJ.

Spolupráce na projektu programu prevence kriminality mládeže

V roce 1997 se členové oddílu SKP Allkampf-Jitsu České Budějovice aktivně podíleli na programu prevence kriminality mládeže v Českých Budějovicích. Jejich činnost spočívala v ukázkách sebeobrany a mini kursech Allkampf-Jitsu, které byly začleněny do hodin tělocviku na některých středních školách a učilišti v Českých Budějovicích, ale také v Nových Hradech. Tuto činnost jsme zajišťovali v rámci projektu Městské policie v Českých Budějovicích.

V září 1998 se rozběhl další projekt na Základní škole E. Destinové v Českých Budějovicích. Zde opět proběhly ukázky sebeobrany a Karate a byl zde také vytvořen z žáků školy oddíl, který cvičí Allkampf-Jitsu. V současné době trénuje v oddílu 20 dětí, žáků školy, ale i z nejbližšího okolí. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je: děti, které cvičí, nezlobí, ale především všestranný pohybový rozvoj a samozřejmě základy sebeobrany a chování v rizikových situacích. Celá akce je pod záštitou TJ Karate České Budějovice. Od roku 2003 se stal tento zájmový kroužek součástí oddílu D - děti a mládež, SKP Č. Budějovice.

Semináře a soustředění

Již od roku 1993 se každoročně - zpravidla na jaře - koná v Českých Budějovicích Národní seminář Allkampf-Jitsu na který, se sjíždějí cvičenci z celé ČR. Každoročně se počet účastníků tohoto semináře zvyšuje, tento probíhá v nově zrekonstruované tělocvičně SKP Č. Budějovice. Trénuje se na tatami, což umožňuje nácvik pádových a přehozových technik Allkampf-Jitsu.

Naši cvičenci se pravidelně účastní regionálních, národních, ale i mezinárodních seminářů Allkampf-Jitsu pořádaných BUDO CENTER EUROPA, Burgau, SRN. Od roku 2000 se náš oddíl spolupodílí na regionálních seminářích v severomoravském Krnově a pravidelně se také účastní týdenních letních soustředění Allkampf-Jitsu, a to již od let 1997 - 1998 v Žihli u Rabštejna, 1999 - 2001 v Koutu na Šumavě a od roku 2002 ve Věšíně u Příbrami.

Stáže a kurzy

Všichni trenéři oddílu neustále pracují na svém zdokonalení. K tomu významně přispívají trenérské semináře Allkampf-Jitsu, ale také Karate či Juda. Trenéři Martin Hermann a Pavel Strnad působí jako instruktoři služebních příprav u policie ČR. Právě zde se také pravidelně účastní instruktážně metodických zaměstnání a kurzů, určených pro zdokonalení výuky taktiky, střelby a profesní sebeobrany.

V rámci mezinárodní policejní organizace se v roce 2001 účastnili trenéři Martin Hermann, Pavel Strnad a Blanka Trpělková týdenní stáže v Polské Gostyni. Zde působili jako lektoři sebeobrany a v kurzech pro ženy, ale i policisty trénovali základy sebeobrany a chování v rizikových situacích.

Propagace a ukázky

Náš oddíl má stálý exhibiční tým, který se neustále doplňuje o nové nadané zájemce z řad našich členů. Ukázky Allkampf-Jitsu jsou pro většinu vystupujících první zkušeností s větším počtem lidí, kteří sledují provedení technik sebeobrany na veřejných vystoupeních. Každý musí ze sebe vydat to nejlepší a potlačit přirozenou trému a strach. Exhibiční vystoupení jsou dobrou přípravou na zkoušky a závody Allkampf-Jitsu, ale také připravují naše členy na situaci, která může nastat v reálu při napadení. V takové situaci není na trému a strach čas a cvičenec se musí ubránit i na veřejnosti. Účast na ukázkách pořádných naším oddílem je samozřejmě dobrovolná a každý oslovený člen se sám rozhodne, jestli se na těchto akcích bude podílet či nikoliv.

Členové našeho exhibičního týmu se účastnili ukázek Allkampf-Jitsu a profesní sebeobrany policie ČR na Mezinárodních policejních závodech v Českých Budějovicích v letech 1999 a 2000, pravidelně předvádějí sebeobranu v pavilonu Jednotek záchranného integrovaného systému na výstavě Mobil salon v Českých Budějovicích. V letech 1999 a 2001 vystoupili naši cvičenci s úspěšným programem na Exhibici bojových umění Budo Gala v Českých Budějovicích. Spokojení diváci také odměnili naše členy bouřlivým potleskem na zahraničním vystoupení v Německém Burgau, kde se konalo vystoupení u příležitosti 30. výročí vzniku Allkampf-Jitsu v roce 1998 za účasti zakladatele sebeobranného systému pana Jakoba Becka. V roce 2002 jsme byli pozváni na Galavečer bojových umění do Pelhřimova, kde akci pořádala agentura Dobrý den v rámci dne rekordů a vystoupení našich členů patřilo k divácky nejúspěšnějším vystoupení. V roce 2005 se náš oddíl předvedl precizně připravenou ukázkou pouliční sebeobrany na Večeru bojovníků - exhibiční boxerská vystoupení v kultůrním domě v Písku. Allkampf–Jitsu se dá velmi dobře předvést s kvalitně secvičeným týmem a podle toho také vypadá příprava těchto cvičenců, kteří precizně nacvičují jednotlivá vystoupení.

Plán rozvoje oddílu

Do budoucna oddíl zaměří pozornost na tyto oblasti rozvoje:

• Udržení a zkvalitnění dosavadní organizace spolupráce s I. sekcí, oddílem Karate (Japan Karate Association), jehož hlavním trenérem a současně předsedou oddílu Bojových umění je Ing. Jiří Fencl 4. Dan JKA Karate.

• Všeobecné rozšiřování členské základny, rozšíření a zkvalitnění sportovní činnosti mládeže. Pokračování v aktivní spolupráci v programu prevence kriminality mládeže. Vytváření možnosti tréninku výcviku praktické sebeobrany pro policisty a policistky mimo pravidelnou služební přípravu a v neposlední řadě zvýšení sportovní úrovně závodníků Sportovního klubu policie na republikových a evropských soutěžích Allkampf-Jitsu

• Jedním z prvořadých úkolů oddílu je pravidelné vzdělávání trenérů na seminářích a zvyšování trenérských kvalifikací.

Kontakty

Martin HERMANN, SKP - Jiráskovo nábřeží 25, 370 04 České Budějovice

telefon: 606 390 997

Sportovní úspěchy

9. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Chomutov 14. 5. 2005

Jindřich Kolář: 1. místo ( A1 žáci ) • Martin Voldřich: 3. místo ( A1 žáci ) • Martin Hermann ml.: 3. místo ( A2 žáci ) • Lucie Veithová: 3. místo ( JW 1 juniorky ) • Jana Kotršalová: 3. místo ( D1 ženy ), 2. místo Embu ( družstva ) • Petr Hnilička: 2. místo ( S2 muži ), 2. místo Embu ( družstva ) • Michal Trapek: 2. místo Embu ( družstva )

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ, Schwabmünchen - SRN 24. - 25. 4. 2005

Jindřich Kolář: 1. místo randori ( A1 žáci ) a Fighting ( 45 kg ) • Lucie Veithová: 1. místo randori ( JW juniorky ) a kata, 2.místo Embu ( družstva ), 2. místo celkové • Alice Prokůpková: 2. místo kata ( JW juniorky ) • Martin Hermann ml.: 3. místo kata a tameshi wari ( A1 žáci ), 2. místo Embu ( družstva ), 3. místo Fighting ( 45 kg) • Tomáš Kouba: 3. místo randori ( A1 žáci ), 2. místo Embu ( družstva ), 1. místo Fighting ( 55 kg ) • Petr Randus: 3. místo Fighting ( 55 kg ) • Michal Trapek: 1. místo kata a randori ( JM junior ), 2. místo Embu ( družstva ), 1. místo Fighting ( 70 kg ), 1. místo Fighting ( 75kg ) • Jana Kotršalová: 3. místo kata a randori ( D1 ženy ), 2. místo Embu ( družstva ) • Martin Hermann: 1. místo kata a rendori ( S1/S muži ), 2. místo tameshi wari, 1. místo Embu ( družstva ), 1. místo celkem ( S1/S muži ) • Petr Hnilička: 1. místo randori ( S1 muži ), 2. místo kata, 2. místo Embu ( družstva ), 2. místo celkem ( S1 muži ) • Pavel Strnad: 3. místo kata ( S1/S muži ), rendori a tameshi wari, 1. místo Embu ( družstva ), 3. místo celkem ( S1/S muži )

8. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Louny 8. 5. 2004

2. místo: Blanka Trpělková ( D1 ženy ) • 3. místo: Michal Strnad ( S2 muži ) • 3. místo: Lucie Veithová ( JW juniorky ) • 3. místo: Martin Hermann, Pavel Strnad, Martin Ševčík ( embu - družstvo )

MISTROVSTVÍ NĚMECKA AKJ - Fighting, Schwabmunchen 18. 11. 2003

1. místo: Zuzana Březinová ( -55 kg, ženy ) • 1. místo: Milada Wagnerová ( -70 kg, ženy ) • 2. místo: Blanka Trpělková ( -62 kg, ženy ) • 2. místo: Radim Remeš ( -69 kg, muži ) • 3. místo: Jan Beran ( -77 kg, muži )

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Karlovy Vary 24. 5. 2003

1. místo: Blanka Trpělková ( D1 ženy ) • 3. místo: Vladimíra Karvánková ( D1 ženy ) • 3. místo: Blanka Trpělková, Pavlína Petrová, Luboš Petr ( embu - družstvo )

MISTROVSTVÍ NĚMECKA AKJ - Fighting, Schwabmunchen 2. 11. 2002

1. místo: Milada Wagnerová ( -70 kg, ženy) • 2. místo: Blanka Trpělková ( -62 kg, ženy) • 3. místo: Lenka Valentová ( -62 kg, ženy) • 3. místo: Martin Ševčík ( -85 kg, muži ) • 3. místo: Radim Remeš ( -77 kg, muži )

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Krnov 25. 5. 2002

1. místo: Blanka Trpělková ( D1 ženy ) • 1. místo: Martin Hermann ( S1 muži ) • 2. místo: Zuzana Březinová ( D1 ženy ) • 3. místo: Michaela Gronská ( D1 ženy ) • 3. místo: Martin Hermann, Martin Ševčík, Jura Miroshnichenko ( embu - družstvo )

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Kladno 19. 5. 2001

1. místo: Michaela Gronská ( D1 ženy ) • 1. místo: Martin Ševčík ( S2 muži ) • 3. místo: Zuzana Březinová ( D1 ženy ) • 3. místo: Blanka Trpělková ( kata - D1 ženy ) • 3. místo: Michaela Gronská, Zuzana Březinová, Vladimíra Karvánková ( embu - družstvo )

MISTROVSTVÍ EVROPY, Chomutov 21. 10. 2000

1. místo: Michaela Gronská (Marvanová) ( D2 ženy ) • 1. místo: Martin Ševčík ( S1 muži ) • 1. místo: Michaela Gronskáp, Zuzana Březinová, Vladimíra Karvánková ( embu - družstvo ) • 1. místo: Vladimíra Karvánková ( D1 ženy ) • 2. místo: Zuzana Březinová ( D1 ženy ) • 3. místo: Martin Hermann, Martin Ševčík, Pavel Strnad ( embu - družstvo )

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, České Budějovice 27. 5. 2000

1. místo: Martin Ševčík ( S1 muži ) • 1. místo: Martin Hermann, Martin Ševčík, Pavel Strnad ( embu - družstvo ) • 2. místo: Michaela Marvanová ( D1 ženy ) • 2. místo: Michaela Marvanová, Zuzana Březinová, Vladimíra Karvánková ( embu - družstvo) • 3. místo: Zuzana Březinová ( D1 ženy ) • 3. místo: Martin Hermann ( S2 muži ) • 3. místo: Pavel Strnad ( S1 muži )

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Chomutov 30. 5. 1999

1. místo: Martin Ševčík ( C1 junior ) • 3. místo: Martin Hermann ( C2 muži )

MISTROVSTVÍ EVROPY Reutte, Rakousko 18. 10. 1997

2. místo: Martin Kamiš ( randori - S1 muži ) • 3. místo: Martin Hermann ( kata - S1 muži ) • 3. místo: Martin Hermann ( tameshi wari - S1 muži )

Národní seminář AKJ
Chomutov/Spořice

Národní seminář AKJ

termín: 10.6.2023

propoziceprogramplakát

Zkoušky 9. - 1.kyu
1. a 2.Dan
TRC Chomutov

termín: 11.6.2023

Letní soustředění AKJ ČR a Fighting
Albrechtice

Letní soustředění AKJ ČR a Fighting

termín: 8.7. až 15.7.2023

propoziceplakát

Příměstské soustředění
SKP ČB

termín: 24.7. až 28.7.2023

propozice

MĚSÍČNÍ E-KURZ
BEZPEČNĚ VE MĚSTĚ
ZDARMA!

Vložte jméno a email do formuláře a dostávejte celý měsíc návody, doporučení, řešení a strategii, jak se vyhýbat rizikům dnešních měst a jak předvídat nebezpečí.

ZAREGISTRUJTE SE!

*Email:
Jméno:
  
Vaše data jsou v bezpečí
SmartEmailing.cz

Naše videa

kanál: YouTube

Aktuality

Národní seminář AKJ, Chomutov/Spořice

• vložen program semináře

více ... Kalendář, 18.5.2023

Národní seminář AKJ, Chomutov/Spořice

• vloženy propozice a plakát
• zprovozněna on-line registrace

více ... Kalendář, 16.5.2023

26.MČR v AKJ, Most

• vloženy výsledky jednotlivců
• vloženy výsledky týmů
• vloženy výsledky škol

více ... Zpravodaj, 15.5.2023

Czech Open Championship, Chomutov/Spořice

• vloženy výsledkové listiny

více ... Fighting, 12.5.2023

Zkušební řád

• vložen nový zkušební řád platný od 3/2023

více ... Zkušební řád, 3.4.2023

Letní soustředění AKJ, Albrechtice

• zprovozněna on-line registrace

více ... Kalendář, 22.3.2023

Národní pohár mládeže AKJ, Most

• vloženy výsledky
• vloženy výsledky škol

více ... Zpravodaj, 20.3.2023

Letní soustředění AKJ, Albrechtice

• vloženy propozice

více ... Kalendář, 2.3.2023

Oficiální kontakt pro ČR

Ing. Martin Matouš

prezident Allkampf-Jitsu Česká republika

licenční zkušební komisař do 2.Danu AKJ

7.Dan Allkampf-Jitsu

724 701 942

e-mail: Martin Matouš

ChomutovČeské BudějovicePlzeňMilevskoMostNové HradyPísek
Stará BoleslavDomažliceBrnoStrakoniceTrhové SvinyJaroměřChodov

© Allkampf-jitsu ČR 2008

Zpět na začátek