zpět

Výlet do Shaolinu

Od zvláštního zpravodaje Zen Senu v Nanjingu

Když jsme se loni chystali do Číny, umínili jsme si, že musíme bezpodmínečně navštívit 3 místa spojená s čínskou historií abychom po návratu mohli tvrdit, že jsme tu byli, stejně jako např. v Pardubicích musíte vidět Zelenou bránu a potkat Krychliče. Naše „musy“ byly Velká zeď, Zakázané město v Pekingu (a s tím spojená návštěva Letního paláce tamtéž) a nakonec terakotová armáda v Xi’anu. Klášter Shaolin v těchto plánech nebyl zahrnut, jelikož to je kapku z ruky. Naštěstí přišla nabídka z Nanjing International Clubu, jehož jsme členy, na víkendový organizovaný výlet do Shaolinu i s průvodcem. Tak jsme neváhali a přihlásili se, už kvůli Martínkovi.

Zde bych se asi měl trošku zmínit o NIC (Nanjing International Club). Ačkoli mi to poněkud připomíná spolek starých pannen z vyšší společnosti ve viktoriánské Anglii, které z nudy založily klub, vstoupili jsme ihned po našem příjezdu do Číny, jelikož jsme na ně dostali velmi dobré reference, klub organizuje spoustu akcí jak pro dospělé tak i pro děti a hlavně, ve svém kontraktu mám klauzuli, že firma nám zajistí členství v sociálních organizacích takže vlezné nám zaplatil pan Sandvik. Vyplatilo se to, Martínek se učí vařit, my chodíme na plesy, večeře a trhy a nyní také na výlet do Shaolinu.

Pravda, páteční pětihodinová cesta rychlovlakem (až 270 km/hod) a následně dvouhodinová jízda busem byla unavující, zejména proto, že na výlet se přihlásilo 80 lidí, z toho 30 dětí ve věku do 10 let. Brrrr! Do městečka Shaolin jsme dorazili po půlnoci, chlapi nevrlí (pivo mi došlo už po hodině jízdy), maminky hysterické a haranti utahaní a protivní. Hysterie dosáhla vrcholu když jsme se všichni snažili nahlásit v recepci hotelu jako první, abysme už konečně byli v posteli. A jelikož už jsme většina z nás minimálně půl roku v Číně, osvojili jsme si určité prvky chování, takže jsme to dělali „čínským způsobem“, to jest naprosto bezohledně podle hesla „je to dobrý pro mě tak co ti vadí!“ Už jste viděli 80 lidí cpát se k recepci a pak do výtahu jeden přes druhého? Trochu to připomínalo soustředění Allkampfu ve Věšíně, jen lépe organizované ?

Sobota stála za to. Snídaně v hotelu sice byla v čínském stylu, rýže, nudle, zeleninové knedlíky a sladký chleba či co to je, ale s tím jsme počítali, takže to vyřešil německý chleba z Nanjingu a vysočina, kterou Iva přivezla z velikonoční návštěvy Čech. Zbytek dne byl úchvatný. Již cestou autobusem do kláštera jsme si uvědomili, že Shaolin = wushu, gongfu či chcete-li kungfu. Ve městě je na desítky škol kungfu a studenti cvičili od ranních hodin. Všude na každém volném prostranství byly organizované skupiny žáků s učitelem, který předcvičoval. Beze zbraně, s meči, tyčemi, řetízky, hráběmi a dokonce i s lopatou. No fakt, taky nekecám! A když přišel čas oběda, cvičenci se na povel poslušně a bezeslova seřadili do trojstupu a vzorně odpochodovali do své školy na polední misku rýže. Srdce každého lampasáka by zaplesalo.

1.jpg 2.jpg

Do toho všeho nám průvodkyně Mei vykládala o historii Shaolinu. Chrám založil v roce 495 císař Xiaowen pro indického mnicha Batua, který hlásal buddhismus v okolí tehdy sídelního města Luoyang. Protože chrám leží na severním úpatí hory Shaoshi, dostal jméno Shaolin. Batua přeložil buddhistické spisy a získal si stovky následovníků. Pár let nato pozval císař Wu Ti do Číny mnicha Bódhidharmu, podle legendy prince indického knížectví na severu státu, který se zřekl svého palácového života a raději putoval světem hledaje moudrost. Bódhidharma neměl moc chuti setkat se v Nanjingu (ano, v tom Nanjingu ve kterém my bydlíme) s Wu Ti a tak drze překročil řeku Yang C‘tiang a putoval do hor Songshan. Zde po 9 let meditoval v malé jeskyni na hoře Wuru a vytvořil tolerantní budhistický směr „Čínský Zen“. Shaolin navštívil roku 527 a ihned si toto místo zamiloval. rozhodl se zůstat a mimo jiné ustanovil množství fyzických cviků pro buddhistické mnichy aby se také trochu protáhli, protože trávili většinu času meditacemi vsedě a tím položil základ budoucímu wushu. V té době se na území Čech rubali Hunové s Kelty a náš bájný Praotec Čech, který by na naše území dovlekl první Slovany se narodí až za 100 let.

Shaolin je situovaný poblíž Luoyang – mnohamilionového hlavního města provincie Henan, v nádherné krajině na úpatí svahů Songshanu, jednoho z pěti důležitých čínských pohoří, které mu tak poskytuje přirozenou ochranu. Bohužel ji několikrát za své existence potřeboval. Ačkoli většina čínských císařů podporovala buddhismus, našli se v historii Číny 4 darebáci, kterým byl buddhismus trnem v oku. Důvod byl prostý. Jakmile se totiž někdo stal buddhistickým mnichem, byl doživotně osvobozen od daní a tím císařská pokladnice velmi trpěla. Chrám byl několikrát ve své historii vypleněn a vypálen, naposledy v 60. letech milulého století Rudými gardami v průběhu kulturní revoluce (násilné posocialističtění (teda to je slovo) Číny přetrháním kořenů a zničením všeho starého), kterou rozpoutal stárnoucí pohlavár Mao C’Tung.

3.jpg 4.jpg

Přesto všechno byl chrám ve své historii většinou sponzorován, neboť mnoho čínských císařů podporovalo buddhismus. V počátcích dynastie Tang (618 – 907 n.l.) dokonce 13 shaolinských mnichů zachránilo svým uměním jednoho z čínských princů jménem Li Shimin, takže chrám si vydobyl za celého panování dynastie Tang výsadního postavení. Byly postaveny nové budovy a pagody a císař s císařovnou často chrám navštěvovali. V této době žilo na území chrámu v jeho 5418 komnatách(!) přes 2000 mnichů.

Současný chrám Shaolin je nesmírně bohatý a prosperující komplex, zejména díky marketingovému umění posledního zesnulého opata (před třemi lety) a popularitě kungfu filmů po celém světě, ať už v nich byl hlavní postavou Bruce Lee, Jet Lee (pro mě teda zatim nejslabší) a nebo démonický David Carradine (seriál Legenda kungfu, Kill Bill). Zajímavé je, že můj oblíbený záporný hrdina Bolo Yeung (Krvavý sport) v Číně není vůbec znám, možná proto, že jako mladík z Číny utekl do Hong Kongu (přeplaval moře(!) po souši to nešlo). Doporučuji navštívit Bolo Yeung.

5.jpg 6.jpg

Díky této popularitě do Shaolinu neustále putují miliony lidí, takže celé město, dříve nesmírně chudé, nyní žije z cestovního ruchu.

7.jpg

Již při vstupu do chrámového komplexu vás přivítá monumentální socha budhistického mnicha a krásná brána. Celý areál je velmi rozlehlý, takže jsme se po něm pohybovali elektrobusy. Naše první cesta vedla do „pagodového háje“, pohřebiště Shaolinských opatů a význačnějších mnichů. Pagody vypadají tvarově vesměs stejně a jsou cca 3-10 metrů vysoké, podle zásluh a důležitosti toho kdo v ní spočívá. Jsou zde taktéž 4 hromadné pagody. Místo posledního odpočinku je hlídáno shaolinskými mnichy. Bohužel jsem se přesvědčil, že většina mnichů si přivydělává na živobytí žebrotou a podvodným čtením z ruky a jen několik málo „pravých“ poctivě pokračuje ve slavném odkazu. Ty jsem, jako běžný smrtelník, samozřejmě nepotkal.

9.jpg 10.jpg
8.jpg

Po prohlídce pohřebiště jsme konečně vstoupili do areálu samotného chrámu. Zblblý dobrodružnými filmy ze 70. let očekával jsem 36 komnat Shaolinu, ohromný palácový komplex s množstvým tréninkového náčiní a měděný kotel plný žhavého uhlí s draky po stranách, které si odvážní návstěvníci mohou za úplatu vypálit na předloktí. Realita je zcela jiná, prozaičtější: Chrámový komplex (alespoň ten přístupný veřejnosti) je složen z množství menších přízemních budov ve stejném stylu jako Zakázané město v Pekingu či zahrada starého města v Shanghai. Je to vlastně logické, jsem v Číně téměř nedotčené různými slohy, kde se po staletí stavělo stejně, tak proč jsem překvapen.

Hlavní nádvoří je zaplněno pamětními stélami (kamenné desky s nápisy) z celého světa, např. od zápasnického klubu v Anglii. Vstup do „Devajara“ komnaty je střežen dvěma obry, zvanými Hum a Haw. Dříve to byla hlavní brána do Shaolinu, což vysvětluje tyto strážce.

11.jpg 12.jpg
13.jpg

V komnatě Xilai (znamená „Západní), později přejmenované na Chuipu a jejím okolí lze vidět velké keramické a dřevěné sochy cvičící kungfu či v meditačních pozicích. Znázorňují spojení mezi původním kungfu a tím v co se vyvinulo za staletí. Je jich 14 skupin a celkově asi 200 kusů, ukazujících to nejlepší z Kungfu. Bohužel jsme je omylem nevyfotili, takže je neuvidíte.

V hlavním chrámu jsou vystaveni tři zlatí Buddhové, Sayamuni ve středu, Wenshu a Puxian Buddhové po stranách. Všichni tři jsou doprovázeni mnoha dalšími Buddhy (Slunečního světla, Měsíčního světla atd). Celý chrám byl znovu postaven a zrenovován v 80. letech, jelikož ten původní byl zničen v průběhu občanské války mezi Čankajškovým Kuomintangem a Maovými komunisty roku 1926.

15.jpg 15.jpg

Podobný osud měl Budhistický chrám též nazývaný „Pavilon, kde je uložena Sutra“. Byl zničen v roce 1928 (divím se, že to soudruzi nevzali z jedné vody načisto v roce 1926 spolu s hlavním chrámem). V nově postaveném pavilonu, v roce 1993 a na původním místě, zaujme ohromná socha Buddhy dlouhá 7 metrů a vážící 16,5 tuny, s tváří jediné čínské císařovny Wu. O té si však povíme příště, až vám napíšu o návštěvě jeskynního komplexu Longmen a večerní světelné šou a také o exhibici jedné ze škol kungfu, kterou jsme mohli shlédnout. Ale to opravdu až jindy, tento článek jsem psal celou neděli a už toho mám dost.

Takže na závěr vám mohu říci jen to, že klášter Shaolin stojí za vidění, je to úžasná zkušenost, pouze mě velmi zklamala všudypřítomná komerce. Stánky s málami, replikami zbraní a občerstvením na každém rohu a muži v mnišských hábitech smlouvající s bílými turisty cenu za čtení z ruky pokazili atmosféru tohoto místa. Pochopil jsem Ježíše, když vstoupil do chrámu Páně a uviděl všechny ty kupčíky a vexláky, proč na ně zařval to známé: ....... pokračování příště.

Použité zdroje:
Velký průvodce National geographic – Čína
Shi Yongxin – Handbook for Shaolin Temple Tour (na fotce ji zrovna za drahé peníze kupuji)
průvodkyně Mei
Foto:
archiv autora

16.jpg

 

Zkoušky od 15:00 - zrušeno
Plzeň

termín: 30.5.2020

Národní seminář AKJ
Chomutov

termín: 6.6.2020

propozice

URČENO POUZE PRO DOSPĚLÉ, INSTRUKTORY A TRENÉRY. KAPACITA OMEZENA NA 50 OSOB

Zkoušky 9. - 1.kyu
1. a 2.Dan
Chomutov

termín: 7.6.2020

Letní soustředění AKJ ČR a Fighting
Kounice (Zruč nad Sázavou)

termín: 1.8. až 8.8.2020

propozice

MĚSÍČNÍ E-KURZ
BEZPEČNĚ VE MĚSTĚ
ZDARMA!

Vložte jméno a email do formuláře a dostávejte celý měsíc návody, doporučení, řešení a strategii, jak se vyhýbat rizikům dnešních měst a jak předvídat nebezpečí.

ZAREGISTRUJTE SE!

*Email:
Jméno:
  
Vaše data jsou v bezpečí
SmartEmailing.cz

Naše videa

kanál: YouTube

Aktuality

Národní seminář AKJ, Chomutov

• zprovozněna on-line registrace
• vloženy propozice
URČENO POUZE PRO DOSPĚLÉ, INSTRUKTORY A TRENÉRY. KAPACITA OMEZENA NA 50 OSOB

více ... Kalendář, 21.5.2020

Kalendář akcí

• Do odvolání se ruší všechny akce Allkampf-Jitsu Česká Republika. Akce Kalendáře budeme obnovovat až pomine Nouzová situace v našem státě a bude to zdravotně a společenský přijatelné.

více ... Kalendář, 12.3.2020

Regionální seminář Nové Strašecí

• vložen článek do zpravodaje

více ... Zpravodaj, 24.2.2020

pravidla Fighting

• došlo k aktualizaci pravidel pro fighting, fighting fullcontact, grappling, duo system a hard kata

více ... Fighting, 19.2.2020

pravidla Fighting

• vložena nová verze pravidel pro fighting, lowkick, grappling, duo system a hard kata

více ... Fighting, 10.2.2020

Letní soustředění AKJ, Kounice

• zprovozněna on-line registrace

více ... Kalendář, 5.2.2020

Kalendář akcí

• aktualizace akcí na rok 2020
• letní soustředění - vloženy propozice

více ... Kalendář, 3.2.2020

Kalendář akcí

• aktualizace akcí na rok 2020

více ... Kalendář, 20.1.2020

Oficiální kontakt pro ČR

Ing. Martin Matouš

prezident Allkampf-Jitsu Česká republika

licenční zkušební komisař do 2.Danu AKJ

6.Dan Allkampf-Jitsu

724 701 942

e-mail: Martin Matouš

ChomutovČeské BudějovicePlzeňMilevskoMostNové HradyPísek
Stará BoleslavDomažliceBrnoStrakoniceTrhové SvinyNové StrašecíJaroměř
Vodňany

© Allkampf-jitsu ČR 2008

Zpět na začátek