Co je Allkampf-jitsu

Allkampf-Jitsu (AKJ) je moderní bojové umění využívající propracované asijské techniky boje. Je to sebeobranný systém, který využívá údery, kopy, úhyby těla, házení a páčení, boj ve stoje a na zemi k odražení jakéhokoliv útoku za účelem ochránění zdraví nebo majetku obránce.

AKJ lze zařadit do rodiny novodobých evropských škol Ju Jutsu, které vznikaly v polovině minulého století. AJK oproti jiným školám Ju Jutsu se ale přizpůsobuje potřebám sebeobrany dnešní doby a to jak v profesní, tak ve veřejné sféře.

AKJ bylo vytvořeno mistrem Jakobem Beckem v roce 1968 a od té doby se neustále rozvíjí.

V současné době obsahuje přes 330 základních obranných technik, tři formy kombinace (kihon) a deset kata. Základní techniky obsahují obranu proti úderům, kopům, hodům a škrcení a proti zbraním (nůž, krátká tyč, dlouhá tyč, pistole). Systém obsahuje také obranu s pomocí zbraní hanbo a tonfa. Od roku 1995 mají žáci možnost vzájemně konfrontovat své nabyté schopnosti na sportovním poli. Byly zavedeny sportovní disciplíny Kata (sestavy úderů a kopů), Randori (předvedení obranných technik s partnerem), Tameši vari (přerážení dřevěných desek) a Embu (minutový ukázkový boj dvou útočníků proti jednomu obránci). Aby byl zachován princip universálnosti musí závodníci v kategorii jednotlivců absolvovat všechny disciplíny (K+R+T) a jsou hodnoceni až ze součtu koeficientů z jednotlivých disciplín. V soutěži družstev se provádí navíc disciplína Embu. V roce 2001 byla přidána další disciplína Fighting, což je sportovní volný boj, ve kterém se používají údery a kopy, hody a porazy a boj na zemi. Boj se provádí s lehkým kontaktem a trvá 2x dvě minuty. Četnost závodů (1x ročně) zabezpečuje, že AKJ zůstane stále bojovým uměním a nestane se sportovním stylem.

Systém AKJ má pevný zkušební řád, který obsahuje 9 žákovských stupňů (kyu) a 10 mistrovských stupňů (Dan). Na každý technický stupeň se provádí slavnostní veřejná zkouška, po jejímž úspěšném absolvování je žák oprávněn nosit barevný pás dle dosaženého technického stupně a obdrží mezinárodně platný certifikát. Barevné označení pásů slouží žákovi pro uvědomění si, jak daleko je na své cestě a pro učitele je to rychlá orientace o úrovni technické vyspělosti žáka. Při zkouškách (Zkoušky) na jednotlivé technické stupně mají žáci (žák) možnost si prověřit svou technickou i psychickou vyspělost. Například zkouška od 6. kyu již obsahuje přerážecí techniku dřevěné desky o rozměrech 30x30x3 cm kopem mai geri. Čím vyšší stupeň, tím širší deska a více úderových ploch.

Řád AKJ popisuje přesné tréninkové principy, které se používají pro jednotlivé výcvikové skupiny: děti, mládež, dospělé, výcvik policejních jednotek, armády a speciálních jednotek. Techniky se v zásadě neliší, pouze zakončení technik je přizpůsobeno fyzickým schopnostem dané výcvikové skupiny a její využitelnosti dle toho, k jakému účelu se používá.

Hody, porazy a podmety Hody, porazy a podmety

Hody, porazy a podmety Allkampf-Jitsu umožňují odvést sílu a energii útočníka mimo obránce a svým provedením, buď způsobí okamžitou eliminaci útočníka nebo ho dostanou do pozice, ve které ho obránce může účinně vyřadit z dalšího boje.

Krátké údery a šoky Krátké údery a šoky

Dojde-li při boji ke zkrácení vzdálenosti, využívá Allkampf-Jitsu krátkých úderů a šoků na citlivá místa, při zachycení oděvu či částí těla se používá dynamického strhávání, páčení až lámání všech dostupných končetin útočníka.

Trénink volných sestav

Trénink volných sestav - kata je tradiční asijskou výukou nácviku postojů, úderů, kopů, krytů a sebeobranných situací používanou i v systému Allkampf-Jitsu. Všestranná zátěž vede ke zlepšení obratnosti, pohyblivosti a síly.

Systém nácviku bojových situací Systém nácviku bojových situací

Allkampf-Jitsu má propracovaný systém nácviku bojových situací - randori, který vytváří návyky pro použití té nejvhodnější obrany pro danou situaci. Po dlouhodobějším výcviku si každý vybere obranné techniky a taktiku boje, které nejvíce vyhovují jeho psychickým a fyzickým schopnostem.

Úderová průprava - přerážení Úderová průprava - přerážení

Je-li úder nebo kop ve správnou dobu na správném místě, musí mít ještě dostatečnou intenzitu a odolnost úderové plochy, aby byl účinný. K tomu slouží úderová průprava, která je završena testem přerážení dřevěných desek.

Pákové techniky Pákové techniky

Při napadení fyzicky silnější osobou používá obránce vhodnou taktiku a využívá pákových technik, které tuto převahu eliminují. Allkampf-Jitsu má vytvořený ideální systém výuky dětí, mládeže a žen.

Znehybňovací techniky Znehybňovací techniky

Dojde-li k boji na zemi, jsou pákové a znehybňovací techniky Allkampf-Jitsu tou nejúčinnější zbraní.

Profesní sebeobrana Profesní sebeobrana

Odražení nenadálého útoku, znehybňovací a odváděcí techniky Allkampf-Jitsu jsou využívány v policejní praxi. Veřejnost může využít tyto techniky pro bezpečnou kontrolu zneškodněného útočníka.

Obranné techniky Obranné techniky

Obranné techniky Allkampf-Jitsu proti zbraním typu obušek, tyč, nůž a pistole využívají profesionální bezpečnostní agentury, ale i občané při výcviku sebeobrany

Vysoké, střední a nízké kopy

Vysoké, střední i nízké kopy míří na nejcitlivější místa útočníka a v případě více útočníků jsou kopy nejlepší zbraní pro udržení bezpečné vzdálenosti.

Základní kameny AKJ

Základními kameny celého systému AKJ jsou universálnost, přizpůsobivost, použitelnost, jednoduchost, odolnost a výchova.

Universálnost  - tím, že Allkampf-Jitsu čerpá ze všech ostatních bojových umění a využívá jejich základních principů, umožňuje žákům odhodit pomyslné klapky z očí a brát si vše dobré, co jim pomáhá v jejich rozvoji. Z hlediska bojové situace pak používá obránce k odražení útoku všech známých technik úderů, kopů, hodů, škrcení a páčení.

Přizpůsobivost  - je v systému chápána jako volba příhodných technik pro situaci, ve které se právě nacházíme, volba intenzity a tvrdosti zakončovacích technik samozřejmě s ohledem na právní/ trestní řád společnosti. Ve druhé řadě je přizpůsobivost chápána ve smyslu přizpůsobení technik, principů a taktiky, tělesným a duševním schopnostem žáka tím, že z nabídky celého obranného systému začne používat přednostně ty techniky, které mu fungují (vyhovují).

Použitelnost  - tento prvek znázorňuje vnější stránku bojových umění a jejich původní účel, pro který byly vytvořeny. Znázorňuje zaměření stylu na reálnou sebeobranu, pěstování bojového ducha a praktické využití technik.

Jednoduchost  - ve smyslu snadno a rychle. Při zahájení výuky se žák rychle učí nové techniky bez zbytečných zátěží tradičních asijských metod. Nestuduje celá bojová umění, provádí pouze náhledy do různých stylů za účelem využití jejich principů. Toto slouží k překročení počátečních obtíží začátečníka při výuce bojového umění.

Odolnost  - vnějším znakem tohoto prvku je odolnost úderových ploch při přerážecích testech. Odolnost je chápána také ve smyslu nepodvolení se útočníkově vůli a v neposlední řadě jako trénink sebepoznání.

Výchova  - dlouhodobým a usilovným seznamováním s tímto universálním stylem se cvičenec odpoutá od jednotlivých technik, jejich technického provedení, od vědomé taktiky boje, od vědomého používání nejpříhodnější techniky v daný okamžik a přejde k prožití boje, k plynulé, nepřerušované koncentraci při nabytí prázdnoty a odhození svého ega. Již nezáleží na stylu, ale pouze na principech konání a osobním rozvoji. Smyslem se stává sebezdokonalování. Tyto základní kameny slouží pouze k pochopení toho, čím je systém tvořen. V každé technice je obsaženo něco jiného, ale není třeba nad tím příliš přemýšlet, stačí pouze trénovat a praktikovat a poznání se dostaví samo.

Zen Sen Jutsu

Zen Sen Jutsu je překlad Allkampf-Jitsu do japonštiny.

ZEN ZEN (All) - vše

Tento znak znázorňuje cvičenci všezahrnující prvky a principy ostatních bojových umění a přítomnost základních principů ve všech technikách a jednání, zároveň znázorňuje prázdnotu jako vyjádření stále nového učení a přijímání nových poznatků a udržení si mysli začátečníka. Připomíná životní postoj aktivního konání a přímočarého úsilí, zdůrazňuje praktické ovládnutí reality a odmítání jakékoliv formy útěku od reality.

SEN SEN (kampf) - boj

Tento znak stále připomíná cvičenci vnější stránku bojových umění a jejich původní účel, proč byly vytvořeny. Znázorňuje zaměření stylu na reálnou sebeobranu, pěstování bojového ducha. Připomíná, že naše cvičení je stálý boj se sebou samým.

JUTSU JUTSU (Jitsu) - umění, technika

Znak znázorňuje příslušnost k Jutsu, Jitsu školám, přiklánějícím se spíše k praktickému využití technik a vlastnímu boji, než k filozofickému pojetí životní cesty.

Allkampf-Jitsu v několika pohledech

 se Vás někdo zeptal co to cvičíte? Jistě ano a mnohokrát. Možná jste ho odbyli slovy "cvičím bojové umění" nebo učím se boj". Pravděpodobně jste také řekli "cvičím Allkampf-Jitsu". Jistě okamžitě následovala další otázka "co to je, to jsem ještě neslyšel". Pro tyto chvíle používám naše osvědčení fráze "Allkampf-Jitsu je bojové umění zaměřené na sebeobranu do dnešního světa a vychází z tréninku bavorské policie" nebo "je to moderní sebeobrana, ve které se používají techniky z Karate, Judo, Aikido a Jiu Jitsu" nebo podobně zkombinované odpovědi. Aby jste pochopili co je to Allkampf-Jitsu (dále již AKJ), tak Vám teď nastíním několik mých pohledů, aby jste si vybrali tu charakteristiku, která Vám nejvíce napoví. Nezapomeňte, že váš názor se bude také měnit, tak jak bude poznávat nové techniky, principy, budete se seznamovat s novým využitím technik a procvičovat různé tréninkové metody. Samozřejmě také záleží na tom co očekáváte od vašeho cvičení, jaká je Vaše motivace, zda chcete získat pouze fyzickou kondici či proniknout do tajů skutečného boje nebo jestli se chcete celkově zdokonalit jako lidská bytost.

Vnější pohled na pohyby

Již  podle prvních postojů a pohybů bojovníka většinou poznáte jaký styl cvičí. Nejvíce rozpoznatelné jsou různé styly Kungfu, které napodobují pohyby zvířat, ale poznáte i bojový střeh karatisty, judisty, kick boxera, ale i hospodského rváče. Řekl bych, že žáci AKJ nemají charakteristický postoj, blíží se však nejvíce úderovým stylům Karate či Taekwondo. Toto je způsobeno tím, že u nás nejde o stylovou přesnost, ale o účinné odražení útočníka všemi prostředky s maximálním využitím svých osobních dispozic. Takže postupem času, jak procházíte výcvikem a zdokonalujete se, tak si přizpůsobujete techniky Vašim tělesným dispozicím a styl boje svým duševním vlastnostem. Někdo bude preferovat spíše boj ve stoji s údery a kopy, jiný radši bojuje v úchopu na krátkou vzdálenost či na zemi. Z toho vyplývá preference určitých okruhů technik, která jsou pro Vás nejvýhodnější.

Vnější pohled na techniky

Z  tohoto pohledu lze AKJ zařadit mezi tvrdé, jangové styly, kde převládají dynamické pohyby, tvrdé údery a kopy, překvapivé šokové údery na citlivá místa, bolestivé páčení kloubů, rychlé porazy a techniky bezpečného znehybnění a odvedení útočníka. Jednotlivé techniky jsou oproštěny stylového balastu, jsou strohé až jednoduché, obsahují však základní princip technik stylu, ze kterého byly použity. Tato hrubá účinnost technik vychází z výcviku policie, kde není čas na několikaletý výcvik a kde jsou techniky zjednodušeny tak, aby byly funkční, rychle pochopitelné a naučitelné. Z tohoto důvodu není AKJ na pohled tak krásné jako Aikido, ale je hned od prvních technik sakra účinné, o čemž se přesvědčilo již mnoho našich žáků a hlavně jejich soupeřů. Pro rozvoj celkové osobnosti jsou do výcviku zařazeny i techniky a formy tréninku, které nesledují pouze likvidaci útočníka, ale slouží k uvědomění si vlastní rovnováhy k rozvoji vnitřní energie nebo k přípravě na nové, složitější principy boje. Zde je třeba si uvědomit, že AKJ má svůj vnitřní řád a motivaci provádění technik a nelze z něho dělat karate nebo judo, to by bylo nepochopení všeho.

Vnitřní pohled

Samozřejmě,  kdo cvičí již více let, chce od své výuky nejenom rychle a tvrdě odrazit útočníka, ale poznat i něco víc, jak z vnější stránky, tak i z vnitřní. K velmi praktickým technikám jsou přidána cvičení, která nejen zdokonalují účinnost již naučených technik, ale i rozvíjí Vaší mentální přizpůsobivost proměnlivému světu, psychickou odolnost stresovým situacím, rozvoj vnitřní síly osobnosti a duševní rozvoj. Přeji Vám zažít pocity při úspěšném přeražení silné desky (při tameši vari), kdy se divíte, že deska, která se zdála nad Vaše síly, praskla tak lehce, což se stalo Vašim psychickým naladěním spojeným s perfektní technikou a silnou úderovou plochou. Nebo pocit z volného boje, kdy sledujete zdrceného, na zemi ležícího útočníka a teprve zpětně se Vám vybavuje, co jste to vlastně udělali za techniku nebo při cvičení kata si představujete útočníky tak reálně, že zažíváte pocity skutečného boje. Přeji Vám zažít pocity při meditaci, kdy se přenesete ve své mysli na nádherné místo, kde jste například již byli, na mořský břeh, k vodopádu, na vrchol hory či na mýtinu v lese a začnete svými smysly prožívat to, co se děje kolem Vás, závany větru, vlhkost a vůni vzduchu, zvuky vody, burácení živlů a naplníte si plíce životadárným čistým vzduchem.

Vnitřní pohled na soulad protikladů

Pro  celkový rozvoj osobnosti, dosažení vnitřního klidu a rovnováhy je vhodné, aby byla výuka vyvážená. Již z minulých odstavců vidíte, že drsná realita dnešních ulic a námi vyučovaná nekompromisní obrana proti napadení, použití výbušných technik a bojové mysli, které představují princip jang je nutné vyrovnávat harmonií dlouhými obloukovými technikami, meditačními cvičeními kata, nácvikovými formami randori, kdy jsou oba partneři v souladu a spolupracují a dechovými cvičeními, které rozvíjí princip jin. Vhodnou kombinací těchto principů dospějete k vnitřní rovnováze nebo posílíte ten princip, který právě potřebujete více rozvinout. Celkový výukový systém AKJ je spíše jangový, takže Vy co již cvičíte déle nezapomeňte rozvíjet jingové cvičení, aby jste byli v souladu protikladů, jelikož tyto principy se projevují ať již chcete nebo ne i ve Vašem celém životě.

Pohled na vás

AKJ  má velice dobře propracovanou metodiku výuky, která je nám velice srozumitelná, jelikož tento systém byl vytvořen pro mentalitu evropského člověka. Techniky jsou snadno naučitelné a výuka je velice pestrá, tak jak se střídají nácviky úderů, kopů, hodů, páčení a různých forem boje. Z asijských stylů si však AKJ ponechal silnou úlohu učitele, který Vás provede bezpečně začátky, naučí mnoho nových pohybů a technik, pomůže Vám zdokonalit Vaše tělo a mysl a stále Vám bude rádcem ve Vašem celkovém rozvoji. Nakonec, ale stejně zjistíte, že jste to Vy, kteří to všechno provádí a záleží na Vašem cíli a motivaci, jak se to naučíte a jak to všechno pochopíte. Záleží hlavně na Vás jestli bude praktikovat cvičení nebo jenom teoretizovat, jestli budete k sobě poctiví nebo to budete šidit, jestli vydržíte na této "Cestě" (Dó) nebo se necháte zlákat nějakou zkratkou. Záleží na Vás jestli budete chtít pochopit co se Vám snaží Váš učitel předat a proč zrovna Vám sděluje Vaše chyby snaží se Vám ukázat tu jeho "Cestu". Přemýšlejte o všem co děláte, jak cvičíte, proč Vám něco jde a něco nejde, odstraňujte své chyby a vymýšlejte způsoby jak se stále zdokonalit a k tomu všemu hlavně cvičte, praktikujte a když už nebudete moci cvičit, tak cvičte dá, když už si budete myslet, že nemůžete, tak stále cvičte dál a když si budete myslet, že už to nemůžete vydržet, tak stále cvičte a pak možná pochopíte co je bojové umění a jeho součást Allkampf-Jitsu.

Orgány Allkampf-jitsu ČR

Prezident AKJ pro ČR je představitelem AKJ ČR vůči zakladateli stylu, Budo Center Europa (BCE), Deutsche Allkampf Unione (DAU), státním orgánům, sportovním sdružením a jiným subjektům. Řídí a organizuje běžnou činnost AKJ ČR, dbá na rozvoj stylu, jednotlivých škol a klubů.

Viceprezident v době nepřítomnosti zastupuje prezidenta a přebírá jeho povinnosti.

Kolegium Danů je nejvyšší technickou složkou AKJ ČR a jeho hlavním cílem je technický rozvoj Allkampf-Jitsu v ČR. Kolegium Danů se schází minimálně jednou ročně. V době, kdy Kolegium Danů má méně než dva členy, přebírá jejich práva a povinnosti prezident AKJ pro ČR. Členství v Kolegiu Danů je čestná a dobrovolná funkce. Podmínky jmenování do Kolegia Danů je STV minimálně 3. Dan, čestné jmenování provádí prezident AKJ pro ČR na základě prokazatelného a soustavného přínosu jmenovaného k rozvoji AKJ.

Výkonné sekce jsou skupiny odborníků jmenované pro konkrétní úkoly naplňující opatření stanovené směrnicí Rozvoj AKJ ČR. Výkonné sekce se vytváří a zanikají s měnícími se požadavky rozvoje AKJ ČR.

Výbor AKJ ČR je výkonný orgán k zabezpečení poslání cílů a činností AKJ ČR. Členy výboru se automaticky stávají všichni vedoucí klubů/škol AKJ v ČR, kteří mají platnou licenci. Členství ve výboru zaniká ztrátou licence. Výbor se schází minimálně jednou za rok.

Struktura organizace Allkampf-jitsu ČR

Základní ustanovení

Allkampf-Jitsu Česká republika (dále AKJ ČR) je dobrovolným sdružením škol bojových umění vzniklým za účelem společného postupu při rozvoji jednotlivých škol a stylu Allkampf-Jitsu. Skládá se z majetkově a organizačně samostatných a nezávislých sportovních klubů a škol se sídly na území ČR a přímých členů, jejichž základním nebo hlavním předmětem činnosti je provozování Allkampf-Jitsu nebo obdobné sportovní činnosti. AKJ ČR je řádným členem mezinárodní organizace BUDO CENTER EVROPA (dále jen BCE).

Poslání

Přivést lidi na cestu sebepoznání a sebezdokonalení. Kvalitně vyučovat bojové umění Allkampf-Jitsu a zajišťovat jeho rozvoj v České republice.

Předmět a cíl činnosti "sdružení"

Předmětem činnosti "sdružení" je metodická koordinace klubů a škol pro dosažení rozvoje AKJ v ČR a dosažení výhod plynoucích ze společného postupu. Spolupracuje a přenáší informace od mistra Jakoba Becka a EBC. Zastupuje školy a kluby České republiky na mezinárodním poli i v ČR a zastupuje své členy vůči příslušným tělovýchovným organizacím při jednání. Cílem činnosti sdružení je organizování výukových seminářů, organizování zkoušek technických stupňů, pořádání a zajišťování oficiálních sportovních soutěží AKJ, provádění propagace stylu a celého sdružení.

Licenčního členství

Členství v AKJ ČR je dobrovolné. Členy se mohou stát fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem v České republice. Klubové licenční členství vzniká udělením licence prezidentem AKJ ČR danému klubu. Licenční individuální členství v AKJ ČR vzniká členstvím osoby v klubu/škole, která je sdružena v AKJ ČR, nebo přímým členstvím jednotlivce v AKJ ČR. Dokladem o členství jednotlivce v AKJ ČR je jeho členský průkaz. Dokladem o evidovaném členství klubu/školy je její licence.

Práva členů

Licenční školy AKJ ČR mohou používat logo a název Allkampf-Jitsu, systém Jakob Beck pro označení školy, reklamní potřeby, mohou využívat celý oficiální systém výuky pro výuku svých členů školy. Licenční členové mají právo na kvalitní výuku Allkampf-Jitsu dle systému Jakob Beck.

Povinnosti členů

Licenční školy / kluby musí dodržovat stanovy a navazující směrnice v jejich poslední platné revizi. Členové musejí svou kvalitní výukou v rámci svých znalostí a dovedností řádně reprezentovat systém Allkampf-Jitsu.

Reprezentace ČR - camp
Albrechtice

termín: 10.8. až 11.8.2024

Letní soustředění AKJ ČR a Fighting
Albrechtice

Letní soustředění AKJ ČR a Fighting

termín: 10.8. až 17.8.2024

propoziceplakát

přihláška do české reprezentace na MS WMAC
Chomutov (CZE)

termín: 19.9.2024

WORLD MARTIAL ARTS GAMES
Chomutov (CZE)

WORLD MARTIAL ARTS GAMES

termín: 19.9. až 22.9.2024

plakát

MĚSÍČNÍ E-KURZ
BEZPEČNĚ VE MĚSTĚ
ZDARMA!

Vložte jméno a email do formuláře a dostávejte celý měsíc návody, doporučení, řešení a strategii, jak se vyhýbat rizikům dnešních měst a jak předvídat nebezpečí.

ZAREGISTRUJTE SE!

*Email:
Jméno:
  
Vaše data jsou v bezpečí
SmartEmailing.cz

Naše videa

kanál: YouTube

Aktuality

Národní pohár mládeže AKJ, Most

• vloženy výsledky

více ... Zpravodaj, 27.5.2024

Letní soustředění, Albrechtice

• zprovozněna on-line registrace

více ... Kalendář, 24.4.2024

Letní soustředění, Albrechtice

• vloženy propozice

více ... Kalendář, 23.4.2024

27.MČR v AKJ, Písek

• vloženy výsledky

více ... Zpravodaj, 4.3.2024

Panthers cup, Písek

• vloženy výsledky jednotlivců

více ... Zpravodaj, 11.12.2023

Panthers cup, Písek

• vloženy výsledky klubů

více ... Zpravodaj, 28.11.2023

Samurai cup, Chodov (KV)

• vloženy výsledky
• vloženy výsledky klubů

více ... Zpravodaj, 23.10.2023

26.MČR v AKJ, Most

• vloženy výsledky jednotlivců
• vloženy výsledky týmů
• vloženy výsledky škol

více ... Zpravodaj, 15.5.2023

Oficiální kontakt pro ČR

Ing. Martin Matouš

prezident Allkampf-Jitsu Česká republika

licenční zkušební komisař do 2.Danu AKJ

7.Dan Allkampf-Jitsu

724 701 942

e-mail: Martin Matouš

ChomutovPlzeňMilevskoMostPísekStará BoleslavDomažlice
BrnoStrakoniceJaroměřChodov

© Allkampf-jitsu ČR 2008

Zpět na začátek