Pravidla a typy soutěží AKJ

Allkampf-Jitsu má dvě základní sportovní soutěže, klasickou technickou soutěža volný boj "Fighting". Hlavním filosofií pořádání soutěží je dátžákům motivaci do celoročního tréninku.

Technická soutěž se skládá ze tří disciplín - Kata, Randori a Tameši varia respektuje hlavní filozofii AKJ, což je universálnost. Závodník musíabsolvovat všechny tři disciplíny, aby byl hodnocen. V soutěži družstevse provádí navíc disciplína Embu. Tato soutěž rozvíjí technickou dokonalost,vnitřní sílu, spolupráci s partnerem a odolnost úderových ploch.

Soutěž ve volném boji - Fighting je sportovní zápas, který trvá 2x dvě minutya používají se v něm údery, kopy, hody, porazy, páčení, škrcení,bojuje se ve stoje i na zemi. Tato soutěž rozvíjípoužitelnost naučených technik, přizpůsobivost stylu boje soupeřea zlepšuje odolnost proti stresovým situacím.

Malá četnost soutěží zajišťuje, že se AKJ nestane sportovním stylem. Technickásoutěž je organizována pouze jedenkrát ročně formou Mistrovství ČR a jednouza čtyři roky jako Mistrovství Evropy. Volný boj Fighting je organizovánpouze jedenkrát ročně na mezinárodní úrovni.

Pravidla technické soutěže

Disciplína kata

Kata nebo kombinace musí odpovídat stupni závodníka a smí být maximálně o 1stupeň výše než je požadavek Zkušebního řádu (platí jen pro barevné pásky).

Kata / kombinace musí být předvedena jako boj. To znamená patřičné nasazení aprecizní provedení. Musí být dodržen předepsaný průběh. Dýchání, rytmus a směrypohledů musí být v souladu s technikami. Poslední technika u Kata musí býtprovedena s výkřikem Kiai u kombinací vždy tam, kde je předepsáno.

Disciplína randori

Každý závodník si z bezpečnostních důvodů vybere partnera k předvedení techniksám. Technický stupeň a pohlaví partnerů je libovolný. Závodník předvede celkem10 technik se svým partnerem. Požadované jsou čtyři techniky se zbraní a šestvolných útoků beze zbraně. Techniky musí být ze systému J. Beck, propojovací azávěrečné techniky jsou volné. Závodník smí předvést techniky odpovídající jehostupni, maximálně o 1 stupeň vyšší. Pohybové provedení musí být správné arazantní.

Disciplína Tameši vari

Závodník si sám zvolí libovolnou techniku pro přeražení desky. Všechnytechnické skupiny přeráží pouze jednu desku, pouze technická skupina S1 přerážídvě desky. Soutěžní skupina A0 se této disciplíny nezúčastňuje. K přeraženídesky mají závodníci pouze jeden pokus. K přerážení se používajísmrkové nebo borovicové desky o rozměrech cca 30 x 30 cm. Desky přiděluje rozhodčí.Obtížnost techniky jako např. výška, vzdálenost nebo volně držená deska zvyšujíbodové ohodnocení.

Síla desek:
děti A1, A2, A3 cca 1,5 cm
juniorky JW1 cca 2 cm
junioři a ženy JM1, D1 cca 2,5 cm
Muži S1, S2 cca 3 cm

Disciplína embu

Družstvo skládající se ze tří závodníků předvede volný boj dvou proti jednomu,který musí trvat přesně 1 minutu (s tolerancí +/- 10 s). Techniky použité vevolném boji mohou být libovolné, avšak celý boj musí obsahovat nejméně sedmtechnik ze systému AKJ. Provedení boje a technik musí být reálné, boj můžeobsahovat i akrobatické prvky.

Technický stupeň členů družstva je libovolný. V družstvu mohou být pouzezávodníci ve věku od 14 let a družstva mohou být smíšená.

 

Samurai Cup
Chodov (Karlovy Vary)

Samurai Cup

termín: 22.10.2022

propozicepropozice ENGpravidlaplakát

MĚSÍČNÍ E-KURZ
BEZPEČNĚ VE MĚSTĚ
ZDARMA!

Vložte jméno a email do formuláře a dostávejte celý měsíc návody, doporučení, řešení a strategii, jak se vyhýbat rizikům dnešních měst a jak předvídat nebezpečí.

ZAREGISTRUJTE SE!

*Email:
Jméno:
  
Vaše data jsou v bezpečí
SmartEmailing.cz

Naše videa

kanál: YouTube

Aktuality

Samurai Cup, Chodov (KV)

• zprovozněna on-line registrace
• vloženy propozice

více ... Kalendář, 14.9.2022

9. Příměstské soustředění, Č.Budějovice

• vloženy propozice, přihláška a informace

více ... Kalendář, 27.6.2022

25.MČR v AKJ, Č.Budějovice

• vloženy výsledky jednotlivců
• vloženy výsledky týmů
• vloženy výsledky škol

více ... Zpravodaj, 6.6.2022

Národní pohár mládeže AKJ, Most

• vloženy výsledky
• vloženy výsledky škol

více ... Zpravodaj, 23.5.2022

Bohemia Open Championship, Chomutov

• vloženy výsledky škol

více ... Zpravodaj, 11.4.2022

Bohemia Open Championship, Chomutov

• vloženy výsledky

více ... Zpravodaj, 10.4.2022

pravidla Bohemia Open Championship

• vložena nová verze pravidel
• doplněny pravidla pro nové disciplíny

více ... Fighting, 7.2.2022

KP pro děti a mládež v AKJ, Č.Budějovice

• vloženy výsledky a zpráva

více ... Zpravodaj, 30.11.2021

Oficiální kontakt pro ČR

Ing. Martin Matouš

prezident Allkampf-Jitsu Česká republika

licenční zkušební komisař do 2.Danu AKJ

6.Dan Allkampf-Jitsu

724 701 942

e-mail: Martin Matouš

ChomutovČeské BudějovicePlzeňMilevskoMostNové HradyPísek
Stará BoleslavDomažliceBrnoStrakoniceTrhové SvinyNové StrašecíJaroměř
Vodňany

© Allkampf-jitsu ČR 2008

Zpět na začátek